021-88939522 / 021-88937197  irzenober@yahoo.com
درباره ما

 شرکت زنوبر ایرانیان تحت نام فعلی خود با هدف فعالیت در عرصه صنعت و معدن کشور تأسیس و راه ­اندازی شد. این شرکت با استفاده از تجارب پیشین مدیران در عرصه مقاطعه کاری و انجام پروزه­ های معدنی و راه ­سازی توانسته است ظرف مدت کوتاهی به بازدهی مطلوب دست یابد. خردایش بیش از 2 میلیون تن سنگ آهن طی مدت 18 ماه و مدیریت حمل چند میلیون تن کلوخه معدنی طی مدت مشابه، نشان از ظرفیت بالا و توان کاری بالنسبه قابل توجه این مجموعه دارد .


شرکت زنوبرایرانیان بر لزوم رعایت موارد ذیل خود را متعهد می­داند :

 1. فعالیت در حوزه­ های متناسب با تخصص مجموعه
 2. انجام مطالعات و بررسی دقیق پیش از آغاز پروژه ­ها
 3. تعیین جدول زمانی اولویت­ ها و اهداف
 4. مدیریت منابع انسانی دقیق و کارآمد
 5. اولویت به­ کارگیری نیروهای بومی
 6. تمرکز برتوانمندسازی نیروی کار
 7. ارتقاء سطح دانش مدیران و پرسنل اداری
 8. تهیه و ارائه گزارش روزانه پیشرفت پروژه­ ها و امور جاری 
 9. به حداکثر رساندن رضایتمندی کارفرما,پرسنل کارگاهی و دفتری
 10. رعایت نکات و استلزامات استانداردهای ایمنی کارگاهی
 11. استفاده از دانش بومی در راستای افزایش بازدهی خطوط تولید و فرآوری